De zorggroep biedt zorgprogramma’s

Een zorgprogramma is een samenhangend aanbod van behandelingen gebaseerd op kwaliteitsafspraken en gericht op een groep patiënten met dezelfde aandoening (diagnose). Alle betrokken zorgverleners werken volgens dit zorgprogramma. Dit zorgt voor onderlinge samenhang en kwaliteit van zorg.

Zo zijn er afspraken over:

  • voor wie is zorg nodig
  • wanneer is welke zorg nodig
  • op welk moment wordt doorverwezen naar welke zorgverlener
  • wanneer en hoe vaak vinden bepaalde onderzoeken plaats
  • welke terugkoppeling wordt gedaan aan de huisarts
  • toetsing van de zorg

Een belangrijk onderdeel binnen het zorgprogramma is leefstijlinterventie. De patiënt krijgt advies om aan de slag te gaan met zaken als bewegen, stoppen met roken en gezonde voeding. Het ervaren van gezondheidswinst staat centraal in elk zorgprogramma. Bovendien bieden we als extra mogelijkheid het Coachen op leefstijl (Cool) programma.

De zorgprogramma’s in Bommelerwaard voldoen aan de landelijke zorgstandaarden en richtlijnen.

Uiteraard voldoet de zorggroep ook aan de laatste wettelijke bepalingen, zoals de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U leest hierover meer in de het privacyreglement van de zorggroep.

 

Over Zorggroep
Beter in Bommelerwaard

In de Bommelerwaard hebben huisartsen zich verenigd in de Zorggroep Beter in Bommelerwaard. Zij willen met elkaar de zorg op een zo hoog mogelijk niveau uitvoeren. Door hier afspraken over te maken met elkaar.

Lees meer