Bedplassen

De klachten

 • bedplassen op de leeftijd van vijf jaar of ouder
 • natte broek, luier en/of nat beddengoed
 • soms door het bedplassen minder zelfvertrouwen bij het kind

Naar de dokter?

 • nee, bedplassen wijst niet op een lichamelijke afwijking
 • ja, wanneer bedplassen samengaat met broekplassen overdag
 • ja, wanneer bedplassen samengaat met obstipatie, heel vaak plassen, afwijkende straal of een eerder doorgemaakte blaasontsteking
 • ja, wanneer u er niet uitkomt met onderstaande adviezen

Wat kunt u zelf doen?

 • geef positieve aandacht. Benadruk de droge nachten
 • leg de verantwoordelijkheid van het nat zijn bij het kind
 • ‘s avonds drinken is geen probleem
 • geef ‘s avonds geen cola, koffie, thee, chocolamelk
 • geef geen luiers meer aan een kind van zes
 • laat het kind regelmatig poepen
 • opnemen aan het eind van de avond kan zinvol zijn
 • vertel ‘s avonds een verhaal, exclusief voor dat kind
 • noteer de droge nachten op een vrolijke kalender
 • beloon een aantal droge nachten met een cadeautje

Bedplassen

We spreken van bedplassen wanneer een kind van vijf jaar of ouder vaker dan twee keer per maand in bed plast.

Bedplassen komt vaak voor. Op vijfjarige leeftijd plast nog 1 op de 6 kinderen in bed. Jongens zijn bijna twee maal zo vaak ‘s nachts nat als meisjes. Op volwassen leeftijd komt bedplassen vrijwel niet meer voor. Halverwege het tweede jaar is het kind in staat om het signaal van een volle blaas te herkennen, de plas op te houden en het plassen uit te stellen tot op het potje of toilet. In het algemeen zal een kind eerst leren overdag zindelijk te zijn. Het ‘s nachts droogblijven komt daarna.

De meeste kinderen zijn in hun derde levensjaar overdag en ‘s nachts zindelijk. Er zijn natuurlijk verschillen. Het ene kind is vroeg, het andere laat. Bedplassen tot en met het vijfde levensjaar is niet afwijkend.

Oorzaak

Meestal is er geen duidelijke oorzaak voor het bedplassen aan te geven. Een aantal factoren speelt een rol:

 • bedplassen zit vaak in de familie. In meer dan de helft van de gevallen heeft een van de ouders kind ook lang in bed geplast.
 • een te vroege en te strenge zindelijkheidstraining kan bijdragen tot langer bedplassen
 • spanningen hebben invloed op het bedplassen. Bekend is dat kinderen die al een tijd droog zijn soms weer in bed gaan plassen in periodes met spanningen. Bijvoorbeeld als ze een nieuw broertje of zusje krijgen, omstreeks sinterklaas, bij gezinsproblemen of scheiding van de ouders.
 • sommige kinderen zijn laatbloeiers. Ze zijn pas later dan andere kinderen in staat om zindelijkheid te leren.
 • obstipatie bij kinderen blijkt invloed te hebben op het (voort)bestaan van bedplassen

Oorzaken van bedplassen als: ‘een te kleine blaas’, ‘te vast slapen’ of een ‘te druk kind’ zijn nooit bewezen. Ouders denken ook wel eens dat kinderen

in bed plassen om te pesten. Dit is een onjuiste gedachte. Vrijwel altijd schaamt een kind zich voor zijn gedrag. Bedplassen is dus geen aandachttrekkerij.

Verschijnselen

Als een kind zes jaar of ouder is en vaker dan twee keer per maand ‘s nachts nat is spreken we over bedplassen. Het moet daarbij om een grote plas gaan en niet over een aantal urinevlekjes in het ondergoed.

Bedplassen is heel vervelend zowel voor het kind als voor de ouders. Het bedplassen kan leiden tot minder zelfvertrouwen bij het kind. Daardoor kan hij of zij nerveus en lastig worden. Conflicten binnen het gezin kunnen er het gevolg van zijn. Gedrag en conflicten worden versterkt door een omgeving (ouders, vriendjes, school) die negatief reageert op het bedplassen.

Naar de dokter?

 • nee, bedplassen wijst niet op een lichamelijke afwijking
 • ja, wanneer bedplassen samengaat met broekplassen overdag
 • ja, wanneer bedplassen samengaat met obstipatie, heel vaak plassen, afwijkende straal of een eerder doorgemaakte blaasontsteking
 • ja, wanneer iemand niet uitkomt met onderstaande adviezen

Behandeling/ Zelfzorg

 • geef het kind positieve aandacht. Benadruk de droge nachten
 • leg de verantwoordelijkheid van het nat zijn bij het kind. Dat houdt in dat het kind zelf een schone pyjama pakt en zelf het bed verschoont.
 • ‘s avonds drinken is geen probleem
 • geef ‘s avonds geen cola, koffie, thee, chocolamelk. Het stimuleert de urineproductie
 • een kind van zes jaar of ouder kan ‘s nachts beter geen luiers meer dragen
 • laat het kind regelmatig poepen
 • opnemen aan het eind van de avond kan zinvol zijn
 • vertel ‘s avonds een verhaal, exclusief voor het kind
 • noteer de droge nachten op een vrolijke kalender
 • beloon droge nachten met een cadeautje
 • huur zonodig een plaswekker