Koorts bij kinderen

De klachten

 • koud hebben en rillen (wanneer de temperatuur snel stijgt)
 • warm hebben en zweten (wanneer de temperatuur gaat dalen)
 • lichaamstemperatuur hoger dan 38 graden.
 • de hoogte van de koorts is veel minder belangrijk dan het gedrag van het kind Wanneer het kind speelt en normaal reageert, is er niet veel aan de hand

Naar de dokter?

 • nee, voor koorts alleen hoeft u niet naar de dokter
 • ja, wanneer een kind jonger is dan drie maanden
 • ja, wanneer koorts samengaat met sufheid, kreunen, slecht drinken,stijve nek, benauwdheid, braken of diarree
 • ja, wanneer koorts langer duurt dan 4 dagen of na aanvankelijke daling opnieuw stijgt

Wat kunt u zelf doen?

 • geef extra drinken
 • dring geen eten op
 • als een kind zich fit voelt hoeft het niet persé in bed of binnen te blijven
 • geef een kind extra aandacht (spelletje, voorlezen)
 • zorg dat de lichaamswarmte weg kan. Leg het kind niet onder een dikke deken/dekbed, zorg voor dunne loszittende kleding
 • koortswerende medicijnen zijn niet nodig. Als het kind zich erg ziek voelt is paracetamol de meest aangewezen medicatie

Koorts bij kinderen

Bij de meeste mensen schommelt de lichaamstemperatuur tussen de 36,5 en 37,5. ‘s Avonds is de temperatuur meestal iets hoger dan ‘s ochtends. We spreken van koorts als de temperatuur hoger is dan 38 graden. Het begrip verhoging heeft geen betekenis.

Koorts is een zinvolle reactie van het lichaam. Koorts is een signaal dat het lichaam vecht tegen een infectie van virussen of bacteriën. Bovendien helpt de verhoging van de lichaamstemperatuur mee om de virussen en bacteriën te bestrijden.

Oorzaak

Het is opvallend dat de temperatuur van ons lichaam zo netjes binnen bepaalde grenzen blijft, terwijl de temperatuur om ons heen zo sterk kan verschillen. Het bewaken van de lichaamstemperatuur gebeurt door het warmteregulatiecentrum. Dit is een soort thermostaat die in de hersenen ligt en de aanvoer en afvoer regelt van warmte.

Wanneer virussen of bacteriën het lichaam binnendringen, reageert het warmteregulatiecentrum door de thermostaat iets hoger te zetten.

Koorts op zich is ongevaarlijk. De oorzaak van koorts is meestal een virusziekte. De virusziekten griep en verkoudheid zijn de meest voorkomende aandoeningen op dit gebied.

Verschijnselen

De lichaamstemperatuur wordt met een digitale of kwikthermometer rectaal (in de anus) gemeten. Het is niet nodig de temperatuur vaker dan één keer per dag op te nemen.

Rillen bij koorts vindt plaats wanneer de temperatuur snel oploopt. De huid wordt bleek en de zieke heeft het koud.

Wordt de koorts minder dan zien we de afvoer van warmte toenemen. De zieke heeft het warm en gaat zweten. De lichaamstemperatuur stijgt bij een infectieziekte nooit boven 41.7. Men kan niet doodgaan aan koorts, evenmin ontstaan er hersenbeschadigingen door koorts.

De hoogte van de koorts zegt niets over de ernst van de ziekte. Een griepje kan koorts geven tot boven de 40. graden. Bij een fikse bronchitis wordt soms maar 38.5 gemeten. Let bij kinderen op sufheid, slecht drinken, stijve nek, benauwdheid, braken of ernstige diarree. De hoogte van de temperatuur is dan ook veel minder belangrijk dan het gedrag van het kind. Wanneer het kind gewoon speelt en normaal reageert, is er niet veel aan de hand.

Bij kinderen kan de koorts snel oplopen. Bij een klein aantal kinderen kan dit een koortsstuip veroorzaken. Het ontstaan van een koortsstuip heeft vooral te maken met de snelheid waarmee de temperatuur oploopt en niet met de uiteindelijke hoogte van de koorts. Ook leiden koortsstuipen niet tot hersenbeschadiging

Naar de dokter?

 • nee, voor koorts alleen hoeft men niet naar de dokter.
 • ja, wanneer het kind jonger is dan drie maanden.
 • ja, wanneer koorts samengaat met sufheid, slecht drinken, stijve nek, benauwdheid, braken of diarree.
 • ja, wanneer koorts langer duurt dan 4 dagen of na aanvankelijke daling opnieuw gaat stijgen.

Behandeling/ Zelfzorg

 • het is belangrijker te letten op de mate van ziekzijn dan op de hoogte van de koorts. De temperatuur hoeft dan ook niet vaker dan eenmaal per dag te worden opgenomen
 • geef het kind extra drinken. Wat u te drinken geeft is niet van belang. Soms lukt het met ijslollies om kinderen extra vocht toe te dienen
 • dring geen eten op. Ze halen dat later wel in.
 • geef het kind wat extra aandacht (lezen, spelletje). Dat geeft ook een goede gelegenheid de mate van ziekzijn in te schatten
 • leg het kind niet onder dikke dekens, zorg voor dunne kleding. De lichaamswarmte wordt immers afgegeven via de huid
 • – Als een kind met koorts zich fit genoeg voelt hoeft het niet in bed te blijven. Ook hoeft het niet per se binnen te blijven. Een kind met koorts kan dan ook in het algemeen op de praktijk van de huisarts gezien worden
 • zelden is het nodig medicijnen te geven tegen de koorts
 • koorts op zich kan geen kwaad en de ziekte gaat er niet sneller van over.
 • als u een koortsverlagend middel geeft is paracetamol het meest aangewezen