Overgewicht

De klachten

 • vrouwen met een taille van meer dan 80 centimeter
 • mannen met een taille van meer dan 94 centimeter.

Naar de dokter?

 • nee, overgewicht kan men zelf oplossen met onderstaande adviezen.
 • ja, wanneer onderstaande adviezen niet werken

Wat kunt uzelf doen?

 • neem voldoende lichaamsbeweging. Probeer dagelijks minimaal een half uur stevigte wandelen, sporten, fietsen of zwemmen.
 • wees matig met alcohol. Drink niet meer dan 2 glazen per dag en bij voorkeur nietelke dag
 • raadpleeg zonodig een diëtiste. Zij kan helpen bij het samenstellen van een voor u verstandige voeding. U kunt hiervoor telefonisch een verwijzing vragen bij dehuisarts.
 • meldt u aan bij een van de cursussen of trainingen om af te vallen. Het meest bekend zijn cursussen bij thuiszorg, EGA en Weight Watchers.
 • op sommige plaatsen zijn er particuliere consulenten die mensen individueel begeleiden bij het reduceren van het gewicht.
 • het gebruik van medicijnen en afvalkuren wordt afgeraden
 • het accepteren van een zekere mate van overgewicht is gezonder dan eindeloos vermageren en weer aankomen

Overgewicht

Overgewicht is een situatie waarbij er sprake is van een overmaat aan vetweefsel in het lichaam. Andere namen voor overgewicht zijn: obesitas, adipositas en vetzucht.

In Nederland is 42% van de mannen en 36% van de vrouwen te zwaar.

Er zijn verschillende manieren om te bepalen of er sprake is van overgewicht. De meest eenvoudige manier is het meten van de tailleomtrek.

Bij vrouwen spreken we van overgewicht als de taille groter is dan 80 centimeter.

Artsen gebruiken als maat vaak de Quetlet index of bodymass index (BMI). Deze wordt berekend door het lichaamsgewicht (in kilogrammen) te delen door de lichaamslengte in het kwadraat (in meters). Bij een Quetlet of BMI hoger dan 27 kg/m2 spreekt men van overgewicht.

Oorzaak

Overgewicht ontstaat wanneer mensen meer energie wordt uit voedingsstoffen gehaald en verbrand. Wat er over is slaat het lichaam op als reserve in de vorm van vet.

Bij vrouwen gaat het vet vooral op de heupen zitten (peervorming) bij mannen rond de buik (appelvorm)

Vetstapeling rond de buik geeft meer risico op hart en vaatziekten.

Mensen zijn meestal te dik omdat ze te veel eten en/of te weinig lichaamsbeweging hebben. Mogelijk is er een erfelijke component. Er zijn ook aanwijzingen dat dikke mensen een stofwisseling hebben die minder energie gebruikt. Overgewicht wordt vrijwel nooit veroorzaakt door een lichamelijke ziekte.

Verschijnselen

Overgewicht wordt door de meeste mensen als onaangenaam ervaren.

Door het overgewicht wordt het lichaam extra belast. Dit kan leiden tot het eerder ontstaan van gewrichtsklachten, kortademigheid en hartfalen. Iemand die te zwaar is loopt bovendien aanmerkelijk meer risico om suikerziekte, hoge bloeddruk, galstenen en aderverkalking te krijgen.

Naar de dokter?

In het algemeen kan men overgewicht goed zelf oplossen. De meeste mensen weten precies wat ze moeten veranderen in hun gedrag om af te vallen. Alles draait daarbij om motivatie en doorzettingsvermogen.

De huisarts zal aandringen op gewichtsvermindering wanneer mindering wanneer mensen met overgewicht ook roken, last hebben van hoge bloeddruk, suikerziekte, te hoog cholesterol, hart- en vaatziekten.

Als iemand te dik is kan 10% gewichtsvermindering een hoge bloeddruk normaliseren, het cholesterol verlagen en een te hoog suikergehalte weer terugbrengen tot normaal.

Behandeling/Zelfzorg

 • mensen met overgewicht blijken meestal al op kinderleeftijd te zwaar te zijn. Het is dus belangrijk juist al bij (jonge) kinderen er voor zorgen dat ze niet te zwaar zijn
 • het accepteren van een zekere mate van overgewicht is gezonder dan het eindeloos vermageren en dan weer aankomen.neem voldoende lichaamsbeweging. Probeer dagelijks minimaal een half uur (stevig) te sporten, wandelen, fietsen of zwemmen.
 • het gaat bij vermageren vooral om het gebruik vooral om het gebruik van gezonde voeding in de juiste hoeveelheden. Bij het afvallen kan het helpen om een diëtiste te raadplegen. Ook zijn er allerlei cursussen/ groepen waarbij men onder begeleiding af kan vallen. Recentelijk zijn er steeds vaker particuliere consulenten die mensen individueel begeleiden bij het reduceren van het gewicht. Dit gebeurt altijd door een combinatie van bewegen en verstandig eten.
 • wees matig met alcohol. Drink niet meer dan twee glazen per dag en bij voorkeur niet dagelijks. Alcohol bevat veel calorieën
 • het gebruik van medicijnen wordt afgeraden omdat na het stoppen ervan de oude eetgewoontes niet zijn veranderd. Het gewicht is dan weer snel op het oude niveau