Financiën/declaraties

Declaratie van de ketenzorg

Zorggroep Beter in Bommelerwaard B.V. heeft met de zorgverzekeraars in Nederland afspraken gemaakt over de vergoeding van ketenzorg. Het ketentarief voor onze zorgprogramma’s is opgebouwd volgens de zorg benodigd binnen een diagnosebehandelcombinatie (DBC). Het tarief is berekend op basis van een gemiddeld tarief voor de benodigde zorg voor u en uw medepatiënten.

Welke DBC’s heeft Zorggroep Beter in Bommelerwaard B.V.

Wij hebben de volgende DBC’s in ons zorgprogramma:

  • Diabetes Mellitus type 2 (DM2)
  • Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)
  • Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)

Wat gebeurt er financieel als u besluit deel te nemen aan de ketenzorg?

Samen met uw huisarts bent u overeengekomen dat u deelneemt aan een van onze ketenzorgprogramma’s. Hierna wordt u geregistreerd in het Ketenzorg Informatiesysteem. Vanaf dat moment declareren wij het ketentarief bij uw zorgverzekeraar. Van het ketentarief wordt de medisch noodzakelijke voetzorg vergoed.

Ketentarief

Het ketentarief is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Een deel voor de huisartsenzorg waaronder POH en scholing
  • Een deel voor de andere zorgverlening behorende bij de DBC, zoals diëtiek, voetzorg (podotherapie/pedicurezorg), fundus onderzoek, spirometrie en begeleiding door een diabetesverpleegkundige.
  • Een deel voor de organisatie van Ketenzorg.

Declaratieoverzicht

Ieder kwartaal vanaf de start van uw deelname aan het ketenzorgprogramma wordt een declaratie ingediend bij uw zorgverzekeraar. Dit ziet u terug op uw declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar onder de term Ketenzorg Zorggroep Beter in Bommelerwaard B.V. Ook als u maar één of twee keer per jaar een bezoek aan uw huisartsenpraktijk brengt. Dit bedrag is voor iedere patiënt in de keten gelijk omdat het een gemiddelde prijs is.

Geen eigen risico

De zorg die u ontvangt binnen de keten wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering en komt niet ten laste van uw eigen risico.
Kosten buiten de keten, zoals de oproepdienst van star-shl, vallen wel onder het eigen risico.

Extra zorg

Indien de huisarts van oordeel is dat u buiten de ketenzorgafspraken aanvullende zorg nodig heeft dan hangt de vergoeding af van uw zorgverzekeraar en zorgverzekering. Informatie hierover kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.