Kwaliteit

Het leveren van kwalitatief goede zorg is onze drijfveer. We doen dat door intensieve samenwerking tussen zorgverleners, met maken van werkafspraken, het werken volgens zorgstandaarden en evaluatie.

Ons kwaliteitsbeleid is gebaseerd op de kritische kwaliteitskenmerken van InEen, de branchevereniging voor zorggroepen. Het kwaliteitsbeleid wordt vormgegeven door onze kwaliteitswerkgroep met daarin huisartsen, praktijkondersteuners, kaderartsen, ketenpartner, gespecialiseerd verpleegkundige en kwaliteitscoördinator met elkaar samenwerken. Jaarlijks is er een evaluatie en aanscherping van de kwaliteitsdoelen. Lees hier ons Kwaliteitsplan 2022.

Kwaliteitskenmerken vanuit InEen:

  • Optimale zorg en uitkomsten
  • Samenwerking
  • Patiëntparticipatie
  • Continuïteit en overdracht
  • Bestuur en organisatie
  • Informatiesystemen

Uiteraard voldoet de zorggroep ook aan de laatste wettelijke bepalingen, zoals de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U leest hierover meer in de het privacyreglement van de zorggroep.