Zorggroep Beter in Bommelerwaard

Wij zijn een zorggroep van 23 huisartsen in de regio Bommelerwaard. Met elkaar hebben we afspraken gemaakt voor het leveren van zorg aan chronische patiënten.
Een zorggroep is een samenwerkingsverband die namens haar leden (huisartsen) contracten afsluit met de zorgverzekeraar voor het coördineren en uitvoeren van chronische zorg. Het verlenen van zorg gebeurt door middel van zorgprogramma’s. Elke aangesloten huisarts levert kwaliteit van zorg zoals vastgelegd in deze zorgprogramma’s. De zorggroep bewaakt de gezamenlijke kwaliteit. De medewerkers van de zorggroep ontzorgen de huisarts door hem of haar te faciliteren in praktijkvoering en samenwerking in de regio. Met elkaar streven we naar het leveren van betaalbare en kwalitatieve zorg, dichtbij de patiënt.

 

Onze huisartsen