COPD

De protocollen en werkafspraken staan beschreven onder het kopje Huisartspraktijken – Werkafspraken.

 

COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease, ofwel chronisch obstructieve longaandoening. Het zorgprogramma COPD is opgesteld volgens de landelijke zorgstandaarden van Longalliantie Nederland en het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). Meer patiëntgerichte informatie tref je aan op de website van het Longfonds.

Voor wie?

Dit zorgprogramma is bestemd voor mensen met COPD die onder behandeling zijn bij één van onze huisartsen. Een behandeling van de longarts in het ziekenhuis valt niet binnen dit zorgprogramma.

Welke zorgverleners?

De huisarts is hoofdbehandelaar voor het zorgprogramma COPD. Hij of zij kan onderstaande zorgverleners inschakelen indien nodig.

Diëtist
Begeleidt een persoon met COPD in het vinden van een gezond voedingspatroon passend bij zijn situatie en voorkeuren. Klik hier voor een overzicht van de aangesloten diëtistes.
Klik op het overzicht op ligging van de aangesloten diëtistes of op plaatsnaam.

Longarts
Adviseert de huisarts in complexe situaties.