CVRM

De protocollen en werkafspraken staan beschreven onder het kopje Huisartspraktijken – Werkafspraken.

 

CVRM staat voor Cardiovasculair Risico Management; het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. De zorggroep werkt volgens de zorgstandaard van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). Meer patiëntgerichte informatie tref je aan op de website van de Hart- en Vaatgroep en de Hartstichting.

Voor wie?

Dit zorgprogramma is gericht op mensen met een hart- of vaatziekte die hiervoor onder behandeling zijn bij één van onze huisartsen. Behandeling bij een specialist in het ziekenhuis valt niet onder dit zorgprogramma.

Welke zorgverleners?

De huisarts is hoofdbehandelaar voor het zorgprogramma CVRM. Hij of zij kan onderstaande zorgverleners inschakelen indien nodig

Diëtist
Begeleidt een persoon met hart- en vaatziekte in het vinden van een gezond voedingspatroon passend bij zijn situatie en voorkeuren. Bekijk hier het overzicht van alle aangesloten diëtisten.

Via deze link ziet u de geografische ligging naar de aangesloten diëtisten.

Internist
Adviseert de huisarts in complexe situaties.