Specifieke zorg

We hebben in Bommelerwaard speciale aandacht voor

  • Ouderenzorg
  • Palliatieve zorg
  • GGZ
  • Jeugdzorg
  • Zelfzorg

Op elk van deze deelonderwerpen hebben we samenwerking met de relevante partijen in de regio. Hiermee bieden we gestructureerd en kwalitatief goede zorg. Je huisarts kan hierover meer vertellen.